Ouderschapsplan

Op het moment dat je besluit om te gaan scheiden, komen er veel vragen naar boven. Hoe gaan we dit regelen en wat is de eerste stap? Zeker als je samen kinderen hebt is het van belang een ouderschapsplan op te stellen.

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht

Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben. Dit geldt zowel voor samenwonenden, getrouwde stellen als geregistreerd partners.  

Tijdens een scheiding/het beëindigen van je relatie kan er veel verwarring ontstaan over alle zaken die geregeld moeten worden en de afspraken die je samen met je ex-partner moet maken. Je wilt er namelijk voor zorgen dat alles goed geregeld is voor de kinderen. Door een goed ouderschapsplan op te stellen ben je als ouder goed voorbereid op de toekomst. 

Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een document dat wordt opgesteld door beide ouders, veelal met hulp van een erkend MfN-mediator. In het ouderschapsplan leg je samen alle afspraken vast rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen. Door alles goed en duidelijk vast te leggen, is het voor iedereen helder wat de afspraken zijn en leg je een goede basis voor de toekomst.

Het opstellen van het ouderschapsplan vraagt om een goede onderlinge communicatie. Zo kom je tot goede en gezamenlijk gedragen afspraken en oplossingen in het belang van de kinderen en blijvend goed ouderschap. Een mediator kan hierbij goede ondersteuning bieden en jou en je ex-partner helpen er samen uit te komen. 

Wat leg je vast in een ouderschapsplan? 

Het ouderschapsplan bestaat uit vijf onderdelen waarbij je per onderdeel verschillende punten beschrijft. Om te zorgen dat jij en je ex-partner goed geïnformeerd worden over waar jullie allemaal aan moeten denken is goede begeleiding aan te raden. 

Hieronder volgen de vijf onderdelen van het ouderschapsplan:

  1. Jullie dragen als ouders samen de zorg voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen en lossen eventuele problematiek hierbij gezamenlijk op.  

In dit onderdeel kun je bijvoorbeeld zaken beschrijven als gezag, communicatie over de opvoeding, medische besluiten, verhuizingen, nieuwe partners, etc.

  1. Jullie spannen je in voor een constructieve onderlinge communicatie en zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het geven van informatie aan elkaar.  

In dit onderdeel kun je beschrijven hoe je ervoor zorgt dat jij en je ex-partner op de hoogte zijn van alles rondom de kinderen, zoals school, hoe spreek je over ‘de ander’ richting de kinderen, hoe heb je contact met elkaar, etc. 

  1. Jullie spannen je in om optimaal contact te onderhouden met elkaar en de kinderen.

In dit onderdeel gaat het met name over de verdeling van de verzorging, vakanties, etc.

  1. De financiële afspraken met betrekking tot de kinderen. 

In dit onderdeel kun je zaken opnemen als kinderalimentatie, zakgeld, studiekosten, etc. 

  1. Geschillen, evaluatie en wijzigingen 

In dit onderdeel spreek je af hoe je na het opstellen van het ouderschapsplan iets daarin kan wijzigen. Het is verstandig hier ondersteuning bij te vragen en het goed vast te leggen.

Hoe kan een mediator helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan?

Het is prettig om het ouderschapsplan op te stellen onder begeleiding van een mediator. Een mediator heeft de benodigde ervaring, kan ondersteunen bij het maken van passende keuzes en kan het ouderschapsplan opstellen. Zo weten je zeker dat alles goed is geregeld voor je kinderen en het gezamenlijk ouderschap met je ex-partner. Bekijk een lijst met mediators in de regio West-Friesland.

De kosten voor mediation bij een volledige echtscheiding zijn inclusief ouderschapsplan (indien van toepassing) en echtscheidingsconvenant / vaststellingsovereenkomst, de gehele rechtbankprocedure en inschrijving bij de gemeente. Bij een niet volledige echtscheiding gaat het bijvoorbeeld alleen om het opstellen van een ouderschapsplan, de kosten van het opstellen van het plan, en indien gewenst, de rechtbankprocedure. Je betaalt deze kosten zelf aan de mediator en maakt hier vooraf afspraken over. 

Er zijn nog twee andere mogelijkheden:

  • Uitsluitend MfN-mediators met specialisatie familie kunnen zich aanmelden bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en op die manier aanzienlijk goedkoper werken. Een toevoeging van de RvR maakt dat de verkrijger alleen nog een eigen bijdrage en, indien van toepassing, een verlaagd griffierecht betaalt. Als beide partijen een toevoeging krijgen kost een volledige echtscheiding rond de €200 tot €300, inclusief de gehele rechtbankprocedure en inschrijving bij de gemeente. De aanvraag en ontvangst van de gelden uit toevoeging lopen volledig via de mediator. Je ontvangt op deze manier via de mediator alleen een factuur voor de eigen bijdrage en het griffierecht.  
  • Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kan die de kosten van rechtsbijstand bij echtscheiding dekken. Dit betekent dat er geen kosten voor jou meer zijn. De mediator stuurt dan de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar.