Hulpaanbod in gemeente Drechterland

Op het gebied van scheiden zijn er diverse organisaties waar je terecht kunt voor hulp of ondersteuning.  Hieronder staan verschillende instanties die jou en je kinderen kunnen helpen tijdens en na het scheidingsproces.

Een touwbrug over een sloot

Algemeen Maatschappelijk Werk

Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland biedt ondersteuning bij het uit elkaar gaan of een scheiding. De maatschappelijk werkers kunnen ervoor kiezen om met twee hulpverleners te werken, voor elke partner één hulpverlener. Als er relatie gesprekken plaatsvinden zijn dit zogenaamde 4-gesprekken (2 partners en 2 hulpverleners). Als er kinderen bij betrokken zijn die veel last hebben van de ruzies en conflicten, of er dreigt een vechtscheiding, verwijzen zij zo nodig door naar team Inzet.

Het algemeen maatschappelijk werk biedt geen hulp aan kinderen. Soms werken zij samen met hulpverleners van team Inzet. De hulpverlening van het maatschappelijk werk heeft dan een ondersteunende functie voor de ouder(s). De ondersteuning vanuit het maatschappelijk werk is gratis.

Ouder Kind Adviseurs

De Ouder Kind Adviseurs in gemeente Drechterland zijn er voor vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden. Ze bieden advies én hulp en laten niet los tot geregeld is wat nodig is voor je kind.

Wie zijn de Ouder Kind Adviseurs en wat doen ze?

  • Ilse Vriend is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers én voor de kinderen 6 tot 12 jaar van ’t Skitteljacht, Het Kerspel en de Meester Spigtschool. Stuur Ilse een e-mail via i.vriend@drechterland.nl of bel haar op telefoonnummer 06-12762831.
  • Danny Smids is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers. Stuur Danny een e-mail via d.smids@drechterland.nl of bel op telefoonnummer 06-29649064.

Zij bieden:

  • Opvoedondersteuning aan ouders, bijvoorbeeld bij opvoedingsproblemen of bij ingrijpende gebeurtenissen zoals een overlijden of een echtscheiding;
  • Sociaal emotionele begeleiding voor kinderen. Een luisterend oor, geeft steun en tips;
  • Ondersteuning aan de kinderopvang, peuter- en basisschool, bijvoorbeeld door mee te denken/praten over kinderen waar zorg om is (alleen met toestemming van de ouders);
  • Hulp en ondersteuning aan ouders bij het doorverwijzen naar andere hulpverlening.

Voor wie zijn de Ouder Kind Adviseurs en waar kun je ze vinden?

De Ouder Kind Adviseurs zijn er voor álle ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Ze zijn snel en goed bereikbaar, want zij bezoeken elke kinderopvang, peuter- én basisschool in de gemeente Drechterland. Ze zijn toegankelijk en informatief. Ilse bezoekt de koffieochtenden op peuterscholen. Danny is regelmatig op de scholen te vinden.

Hoe meld je je aan?

Zonder verwijzing kan je je aanmelden via de peuter- of basisschool of direct bij de Ouder Kind Adviseurs. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor verdere informatie staan ze je graag te woord. NB Een terugkoppeling naar school is niet verplicht, maar wel wenselijk in het belang van je kind.

Team Inzet

Team Inzet van de gemeente Drechterland biedt ondersteuning aan ouders en kinderen bij een scheidingsproces, waarbij het verbeteren van de onderlinge communicatie en het verbeteren van de relatie als ouders centraal staat. Hierin wordt continu gekeken naar wat de kinderen nodig hebben van hun ouders om zich zo prettig mogelijk te voelen in de scheidingssituatie en daar als kinderen ook aandacht voor te blijven krijgen.

Team Inzet is bereikbaar via een verwijzer zoals school, jongerenwerker, GGD, Ouder Kind Adviseurs of bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Deze organisaties weten hoe ze je als ouder kunnen aanmelden bij team Inzet. De ondersteuning die geboden wordt vanuit team Inzet is gratis.

Belang van het kind

In scheidingssituaties spelen er veel verliezen. Bij verlies hoort rouw. Voor zowel als voor de kinderen. Kinderen voelen vaak de emoties en zorgen bij de ouders en willen hen niet belasten met hun eigen verdriet. Het risico bestaat dat de stem van het kind minder goed wordt gehoord. Ouders zijn vaak zo bezig om hun eigen hoofd boven water te houden, dat het niet altijd goed lukt om in te spelen op de behoeften, wensen en verlangens van de kinderen.

Meer weten over het belang van het kind? De Ouder Kind Adviseurs, Ilse en Danny, kunnen hierbij ondersteunen.

Regionaal aanbod

Als ouders zijn verwikkeld in een scheiding en men online op zoek gaat naar informatie, is de kans groot dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Het scheidingsplein is een website die tot stand is gekomen in samenwerking met diverse Noord- Hollandse gemeenten, Parlan en de Jeugd- en gezinsbescherming. Via het scheidingsplein bestaat er de mogelijkheid om gericht op zoek te gaan naar ondersteuning binnen de eigen gemeente. Dat is wel zo makkelijk. Het Scheidingsplein biedt ontzettend veel bruikbare informatie en tips voor ouders, (ex)partners, kinderen, jongeren, betrokkenen en professionals.