Ervaringsverhalen over scheiden

Een scheiding is vaak een moeilijk en lastig proces. Het kan helpen om verhalen van anderen te lezen, die dezelfde situatie doormaken als jij. Op deze pagina delen we een aantal handige links naar ervaringsverhalen van ouders en kinderen.

Ervaringsverhalen van kinderen

Als je ouders gaan scheiden komen daar veel emoties en vragen bij kijken. Misschien voel je je wel boos en verdrietig. Of ben je erg geschrokken omdat je het niet zag aankomen. Het kan ook zo zijn dat je juist opgelucht bent, omdat er thuis veel ruzie was. Naast gevoelens, kan je ook vragen hebben. Waar ga je nu wonen, en is dat bij papa of mama? Hoe moet dat dan met mijn huisdieren en spullen?


Al deze gevoelens en vragen zijn helemaal niet gek als je ouders gaan scheiden. Op Scheidingsplein.nl vind je video’s waarin verschillende kinderen en jongeren vertellen over hun ervaringen met gescheiden ouders en hoe zij hier mee om gaan.

Bij een complexe scheiding gaat het scheiden vrijwel altijd gepaard met conflicten en strijd tussen ouders. Het kind kan hiertussen komen te staan, en hier last van ervaren. Steun en begeleiding in zo’n complexe scheidingssituatie kan voor ouders en kinderen van groot belang zijn om verdere escalaties te voorkomen. Luister naar de podcast van Partners voor Jeugd, waarin ervaringsdeskundige Esmée vertelt over de complexe scheiding van haar ouders, en de ondertoezichtstelling door de Raad van de Kinderbescherming als gevolg hiervan toen zij 14 jaar oud was. 

Ervaringsverhalen van ouders

Als je als ouders gaat scheiden komt er veel op jullie af. Jullie gaan als partners uit elkaar, maar blijven als ouders met elkaar verbonden in de zorg voor jullie kind(eren). Het kan ingewikkeld zijn om hieraan vorm te geven. Ook moeten er allerlei zaken geregeld worden. Denk aan bijvoorbeeld juridische zaken, maar ook aan afspraken over de omgang met de kinderen. Als ouder is het de kunst om dit zo zorgvuldig mogelijk, zonder conflicten en met respect voor elkaar te organiseren. Dit kan soms lastig zijn. Op de website van Family Factory delen gescheiden ouders hun ervaringen over allerlei onderwerpen met elkaar delen.

Ervaringsverhaal voor ouders en kinderen

In onderstaande video vertelt Iris wat de complexe echtscheiding met haar doet. Dit filmpje geeft weer hoe zij de scheiding van haar ouders ervaart. Voor ouders kan dit filmpje een bewustwording zijn hoe hun kinderen in de situatie staan en voor professionals ook waardevol om dit samen met ouders te bekijken en in gesprek te gaan over de bewustwording wat kinderen nodig hebben tijdens een proces van scheiding. Ook voor kinderen is dit een filmpje waarin zij (h)erkenning kunnen vinden.