Als mensen in je familie of je omgeving gaan scheiden

Na een scheiding ontstaat er een nieuwe situatie voor jou, je ex-partner en je kind(eren). Vaak verandert door de scheiding ook de verhouding met de (schoon)familie en de vriendenkring.

Een oma en kleindochter in witte kleding bakken samen koekjes

Zorg voor goed contact met familie en vrienden

Het is belangrijk voor je kind om tijdens en na de scheiding goed contact te houden met familie. Als de situatie bij familie en opa en oma blijft zoals het was, dan kan dit rust en een veilige plek bieden.

Bij ruim de helft van kinderen met gescheiden ouders is het contact met opa en oma na de scheiding helaas minder goed. Dat is voor de kleinkinderen en de grootouders een extra verlies.

Wat je kunt doen als familielid bij een scheiding

Het is belangrijk dat er binnen de familie en vriendenkring niet slecht over jou of je ex-partner wordt gesproken in bijzijn van je kind. Het is belangrijk voor een kind dat het voelt dat het van beide ouders evenveel mag houden.

Zorg dat het kind aan jou als familielid kan vertellen hoe het zich echt voelt. Dit vergroot de kans dat je ook in de toekomst goed contact met het kind kan blijven houden.

In onderstaande video van scheidingspunt.nl vertelt een jongere hoe het netwerk reageerde op de scheiding van haar ouders en hoe zij dit heeft ervaren.

Wat je kunt doen als grootouders bij een scheiding

Als je (volwassen) kind gaat scheiden, kan je als grootouder steun geven aan de kleinkinderen. Hieronder zijn enkele tips voor jou als grootouder op een rijtje gezet:

  • Bied kleinkinderen een luisterend oor. Laat ze hun emoties uiten en neem ze daarbij serieus.
  • Probeer het contact met je ex-schoondochter/zoon niet te verbreken, hoe moeilijk dat soms ook is wanneer uw eigen kind verdriet heeft of erg boos is. Vraag ook aan je kind wat hij/zij van jou verwacht in relatie met de ex-partner en vertel ook wat je zelf graag wilt.
  • Als je kind een nieuwe partner krijgt, probeer deze dan welkom te heten. Dat geldt ook voor de eventuele kinderen van de nieuwe partner.
  • Toon interesse en begrip voor kinderen van een nieuwe partner van je kind. Heet ze welkom, maar gun ze ook ruimte en afstand. Het kost namelijk tijd om een band op te bouwen.

Wat je kunt doen als school, sportclub of verenigingen bij een scheiding

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school, bij sportclubs en verenigingen. Voor ouders is het dus belangrijk om ook daar te vertellen over de scheiding en de veranderingen binnen het gezin.

Kinderen van gescheiden ouders hebben vaak:

  • meer moeite met concentratie en het leren van nieuwe dingen
  • gedragsproblemen
  • (tijdelijk) meer moeite in het contact met leeftijdgenoten.

Deze moeilijkheden zijn normaal tijdens en na de scheiding, maar ze vragen uiteraard wel de aandacht van volwassenen om hen heen. De leerkracht kan een kind beter helpen als hij/zij weet wat er aan de hand is.
Voor school geldt dat je in gesprek kunt gaan met de schoolmaatschappelijk werker (in het voortgezet onderwijs) of met de Ouder Kind Adviseurs (in het basisonderwijs) die op de school van je kind werken.