Hulpaanbod in gemeente Drechterland

Op het gebied van samengesteld gezin zijn er diverse organisaties waar je terecht kunt voor hulp of ondersteuning. 

Een touwbrug over een sloot

Algemeen Maatschappelijk Werk

Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland biedt ondersteuning bij het samengesteld gezin. Ze helpen jou om een plan te maken om je probleem te verzachten of op te lossen. Ze benaderen de problematiek zowel op individueel als op relatie- en gezinsniveau.

Het algemeen maatschappelijk werk biedt geen hulp aan kinderen. Soms werken zij samen met hulpverleners van team Inzet. De hulpverlening van het maatschappelijk werk heeft dan een ondersteunende functie voor de ouder(s). De ondersteuning vanuit het maatschappelijk werk is gratis.

Ouder Kind Adviseurs

De Ouder Kind Adviseurs in gemeente Drechterland zijn er voor vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden. Ze bieden advies én hulp en laten niet los tot geregeld is wat nodig is voor je kind.

Wie zijn de Ouder Kind Adviseurs en wat doen ze?

  • Ilse Vriend is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers. Stuur Ilse een e-mail via i.vriend@drechterland.nl of bel haar op telefoonnummer 06-12762831.
  • Danny Smids is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers. Stuur Danny een e-mail via d.smids@drechterland.nl of bel op telefoonnummer 06-29649064.

Zij bieden:

  • Opvoedondersteuning aan ouders, bijvoorbeeld bij opvoedingsproblemen of bij ingrijpende gebeurtenissen zoals een overlijden of een echtscheiding;
  • Sociaal emotionele begeleiding voor kinderen. Een luisterend oor, geeft steun en tips;
  • Ondersteuning aan de kinderopvang, peuter- en basisschool, bijvoorbeeld door mee te denken/praten over kinderen waar zorg om is (alleen met toestemming van de ouders);
  • Hulp en ondersteuning aan ouders bij het doorverwijzen naar andere hulpverlening.

Voor wie zijn de Ouder Kind Adviseurs en waar kun je ze vinden?

De Ouder Kind Adviseurs zijn er voor álle ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Ze zijn snel en goed bereikbaar, want zij bezoeken elke kinderopvang, peuter- én basisschool in de gemeente Drechterland. Ze zijn toegankelijk en informatief. Ilse bezoekt de koffieochtenden op peuterscholen. Danny is regelmatig op de scholen te vinden.

Hoe meld je je aan?

Zonder verwijzing kan je je aanmelden via de peuter- of basisschool of direct bij de Ouder Kind Adviseurs. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor verdere informatie staan ze je graag te woord. NB Een terugkoppeling naar school is niet verplicht, maar wel wenselijk in het belang van je kind.

Team Inzet

Team Inzet van de gemeente Drechterland biedt ondersteuning aan ouders en kinderen in een samengesteld gezin, waarbij het verbeteren van de onderlinge communicatie en het verbeteren van de relatie als ouders centraal staat. Hierin wordt continu gekeken naar wat de kinderen nodig hebben van hun ouders om zich zo prettig mogelijk te voelen in de situatie.

Team Inzet is bereikbaar via een verwijzer zoals school, jongerenwerker, GGD, Ouder Kind Adviseurs of bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Deze organisaties weten hoe ze je als ouder kunnen aanmelden bij team Inzet. De ondersteuning die geboden wordt vanuit team Inzet is gratis.