Ontstaansgeschiedenis

Op deze pagina vind je informatie over waarom de gezinswijzer Drechterland is ontstaan.

Toename van ingewikkelde scheidingen

In 2020 begonnen we met het ontwikkelen van gezinswijzerdrechterland.nl. Team inzet van de gemeente Drechterland heeft deze website in samenwerking met GGD Hollands Noorden,  Geboortezorg Om De Noord, de Ouder Kind Adviseurs, Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland en het Schoolmaatschappelijk Werk ontwikkeld.

We zijn dit initiatief gestart vanwege een toename van ingewikkelde en vaak vastgelopen echtscheidingssituaties, waarbij ook kinderen betrokken zijn. Daaruit bleek dat het ouders soms niet lukt om tot goede afspraken te komen. De relatie verslechtert zelfs naarmate de tijd verstrijkt en ouders komen tegenover elkaar te staan. Op dat moment is er minder oog voor de kinderen en wat zij nodig hebben voor een gezonde en veilige ontwikkeling.

Kinderen kunnen knel komen te zitten tussen twee strijdende partijen. Voor ons als lokaal team betekent dit bij de start een grote investering in tijd en overredingskracht om in gesprek te komen met beide partijen. En daarna toe te werken naar een positieve verandering.

Verdriet en spanningen besparen

We vinden het belangrijk dat ouders eerder in beeld komen, waardoor alle betrokkenen onnodig verdriet of spanningen bespaart blijft. Een besluit om te scheiden gaat niet over één nacht ijs. Al veel eerder zijn er spanningen of stressfactoren aanwezig.

Een relatie verandert op het moment dat er kinderen komen. Met ouderschap kom je in een andere fase van je relatie. Er komen verantwoordelijkheden bij en er zijn nieuwe verwachtingen van elkaar. Deze worden vaak niet uitgesproken en dat zou wel moeten gebeuren.

Verwachtingen uitspreken

Verwachtingen, wensen en behoeften aan elkaar uitspreken is altijd goed, maar het is nog belangrijker als je samen een kinderwens hebt of zwanger bent. Als hier meer aandacht voor is vanuit alle partijen (beide partners en professionals), dan worden ernstige verstoringen in de relatie vroegtijdig gesignaleerd. Daarmee kunnen vastgelopen echtscheidingen voorkomen worden.

Alle fasen in partnerschap en ouderschap kunnen onzekerheden en onduidelijkheden met zich meebrengen. Hierdoor kun je behoefte hebben aan advies. Je kunt veel informatie online vinden, maar op deze website word je ook verwezen naar organisaties en professionals die zich bezighouden met een specifiek onderwerp. Met deze website hopen we mensen goed op weg te helpen.