Missie en visie

Op deze pagina vind je de missie en visie van de gezinswijzer Drechterland.

Missie

We dragen zorg voor een gezonde relatie tussen (aanstaande) ouders door de deskundigheid van meerdere lokale maatschappelijke instanties te bundelen.

De nadruk ligt op preventie: we gaan voor toegankelijke ondersteuning en een goede informatievoorziening. Want, wat goed en gezond is voor ouders werkt door op hun kinderen.

Visie

We geloven in samenwerking, want ‘alleen ga je sneller en samen kom je verder’. Wat we doen, doen we samen met het kind en/of de ouders, maar ook met de familie en het netwerk.

Vanuit onze ervaring benaderen we vragen over partnerschap/ouderschap op zo’n manier dat er toegewerkt wordt naar een gelukkige en een duurzame relatie, in welke vorm dan ook. Als gekozen wordt voor een scheiding, dan streven we ernaar dit proces op een respectvolle manier door beide partners vorm te geven, zodat de schade voor ouders en hun kinderen zo beperkt mogelijk blijft.